О нама

Наш мото је: "Љубазност, поузданост и брзина" о чему сведочи и велики број задовољних клијената.
Агенција за књиговодство КОСТИЋ више од 15 година обезбеђује следеће услуге:
• Вођење пословних књига
• Састављање и анализа финансијских извештаја
• Контрола и ревизија пословних књига
• Израда свих општих аката у складу са законом
• Отварање и регистрација предузећа
• Израда свих врста уговора
• Саветодавни послови у вези ПДВ-а
• Израда WEB презентација